IMG_9644

Jong Groen wil meer straatanimatie in Oostende

Oostende probeert zich meer en meer op de kaart te zetten als Cultuurstad aan zee. Er zijn de laatste jaren al heel wat mooie projecten gerealiseerd geweest. Daarbij denken we aan de Crystal Ship, De Grote Post en Theater Aan Zee. Op de vooravond van TAZ willen we het stadsbestuur oproepen om een extra tandje bij te steken om het vele talent in Oostende een podium te geven. Straatanimatie wordt in Oostende geweerd. Dit terwijl het een meerwaarde voor ons bruisende en zomerse stadscentrum zou kunnen zijn.

Deze week begint Theater Aan Zee. Met zekerheid het belangrijkste en tofste cultuurfestival van dit land. Oostende is al sinds zijn ontstaansgeschiedenis een hub voor alles en iedereen die creatief is. Het zou goed zijn moest de jonge Oostendenaar zichzelf ook op straat kunnen tonen. Vandaag wordt straatanimatie geweerd uit onze Koningin der Badsteden.

Het beleid betreffende straatanimatie in Oostende is gebaseerd op willekeur en restrictiviteit. Zo is er geen straatanimatie toegelaten in de winkelstraten. Muzikale straatanimatie is zelfs enkel maar toegelaten in het Leopoldpark, Maria Hendrikapark, Vissersplein en het Stationsplein. Zeker buiten de zomermaanden zijn dit niet de meest ideale plaatsen. Het zou Oostende sieren om straatanimatie toe te laten op de zeedijk, het Wapenplein en de winkelstraten. Dit zal Oostende nog hipper maken. De Ramblas in Barcelona of Covent Garden in Londen bewijzen dat straatanimatie een toeristische trekpleister voor een stad kan zijn. We moeten in Oostende ambitieus durven zijn.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat het straatbeeld in Oostende een wir war van “creatievelingen” wordt. Oostende moet selectief blijven, maar vooral ook inzetten op meer en kwalitatievere straatanimatie. Daarom lanceren we vier voorstellen.

1) Jaarlijkse audities organiseren die voorgezeten worden door een professionele jury
2) Iedere leeftijdsgroep evenveel kans laten: jongeren hoeven niet onder te doen voor de professionals
3) We moeten niet ver op zoek naar talent. Oostende telt genoeg jonge creatievelingen om een volledig jaar mee te vullen.
4) Betrek jong en creatief talent bij de vele toeristische evenementen die de stad organiseert

Om onze actie kracht bij te zetten, speelde Johannes Lievens en zijn familieband Be.Favoriet vandaag wat heerlijke noten op het Wapenplein.

IMG_3123

Langestraat = Feeststraat

Oostende heeft sinds jaar en dag een bekende en uitgebreide uitgaansbuurt. Echter is de uitgaansbuurt de voorbije jaren geëvolueerd naar een klein aanbod van moedige cafés. Jong Groen Middenkust wil graag terug een levendige uitgaansbuurt in Oostende. 

Na het jarenlange gebakkelei over de Langestraat, wordt het volgens Jong Groen tijd dat het stadsbestuur actie onderneemt. “De huidige toestand van de uitgaansbuurt laat het niet langer toe om te wachten. Het is de taak van het stadsbestuur om de uitgaansbuurt te promoten en levendig te houden. We vragen het stadsbestuur om niet alleen over veiligheidsaangelegenheden te vergaderen met de horeca-uitbaters, maar ook omtrent de uitstraling van de buurt. Betrek ook de jongeren en het stadsatelier hierbij. Het is essentieel voor een levendige uitgaansbuurt dat er een grote variatie in het aanbod aan café’s en clubs is. Dat is er vandaag niet in Oostende.“, aldus Rémy Bonny (Voorzitter Jong Groen Middenkust).

De Jonge Groenen willen het stadsbestuur graag helpen met het zoeken naar een oplossing voor de uitgaansbuurt. Daarom zullen ze de komende weken via Facebook een bevraging organiseren onder Oostendse jongeren om bij hen te peilen naar de zwaktes en de opportuniteiten van de Langestraat. “Jongeren zijn de consument van de uitgaansbuurt. Wie niet naar zijn consument luistert, gaat vroeg of laat failliet. Daarom is het essentieel dat we jongeren vanaf het begin betrekken bij de herwaardering van onze uitgaansbuurt. Zij zijn de key naar succes.”, concludeert Bonny. De Facebookpagina van Jong Groen Middenkust is te vinden via deze link: https://www.facebook.com/jgmiddenkust .

Jong Groen Middenkust vraagt het stadsbestuur om niet langer sloopvergunningen uit te delen die de uitgaansbuurt verder ontmantelen. Bonny: “Hierdoor voorkomen we dat nog meer uitgaansmogelijkheden omgevormd worden tot appartementen.”. Het voorbije decennium zijn heel wat notoire uitgaansmogelijkheden uit de Langestraat verdwenen. “Met de komst van Het Nieuw Helmond werd de eerste steek aan de uitgaansbuurt toegebracht. Toen beslist werd om serviceflats onder te brengen in cinema Rialto werd de genadeslag uitgedeeld. Dat nu ook de Groovy Buddha, ’t Oostends Variététheater en restaurant Rino verdwijnen bewijst dat de uitgaansbuurt als maar meer inkrimpt. Als we willen dat Oostende zijn uitgaansbuurt behoudt, moeten we nu ingrijpen. Het is meer dan ooit vijf voor twaalf.”, aldus Rémy Bonny.

Om het stadsbestuur aan te zetten tot actie heeft Jong Groen Middenkust een affichecampagne opgestart. De affiche draagt de slogan “Langestraat =  Feeststraat”. Iedereen kan via Facebook of Twitter een affiche bestellen. Jong Groen zal ze zelf ook verdelen over de ganse uitgaansbuurt.

Poster Langestraat

Laat onze studenten in gesprek gaan met jonge asielzoekers!

We horen het donderen in Keulen. Honderden tot duizenden mannen hebben vrouwen op nieuwjaarsnacht seksueel aangerand. Uit de eerste politieberichten zouden de daders voornamelijk van Noord-Afrikaanse en Arabische origine zijn. En dan horen vele vrouwen, maar ook veel (homo)mannen, het donderen in Brussel, Antwerpen en Gent. In sommige wijken is het gewoonweg niet meer mogelijk om ongestoord rond te wandelen. Niet als vrouw, niet als homo. Keulen is hopelijk de druppel die de emmer doet overlopen.

Femme De La Rue en #WijOverdrijvenNiet is real. Diegenen die er niets aan willen doen, omdat ze bang zijn om als racist bestempeld te worden, bezondigen zich aan georchestreerd seksisme en homofobie. Inderdaad! Over de hele bevolking is er nog veel te veel homofobie en seksisme, maar het probleem is groter binnen bepaalde allochtone bevolkingsgroepen dan bij autochtone. We moeten het bij allebei keihard bestrijden, maar bij de allochtone groep zal er meer energie voor nodig zijn. Je hoeft geen doctoraatstudie te doen om vast te stellen dat normen en waarden rond gender en seksualiteit anders zijn bij ons, dan in pakweg Irak of Afghanistan.

Nieuwkomers onze waarden en normen leren is noch racistisch, noch discriminerend. Het geeft die mensen net kansen. Kansen om werk te vinden, een intercultureel netwerk aan te leggen, een gelukkig leven te leiden. Normen en waarden zijn minstens even belangrijk als onze taal leren. Zoiets doe je van bij het begin. We hoeven niet te wachten tot ze het statuut van vluchteling gekregen hebben. Hoe later men hiermee begint, hoe moeilijker het wordt om de asielzoekers iets bij te leren.

Daarom stel ik voor om gediversifieerd te werk te gaan. Ondanks de vele lof die ik heb voor de medewerkers van asielcentra, vind ik hen niet de geknipte personen om normen en waarden bij te brengen aan jonge asielzoekers. Waarom laten we onze studenten in de sociale wetenschappen niet in gesprek gaan met hun leeftijdsgenoten in de asielcentra? Een 20-jarige Afghaan zal meer gemeen hebben met mij, dan met een 45-jarige leerkracht maatschappijleer. Misschien zijn we wel beiden fan van dezelfde film of muziekgroep. Hoe meer iemand gemeen heeft met zen leerling, hoe beter die zijn leerling zal kunnen begeleiden en overtuigen. De asielzoekers leren meteen ook leeftijdsgenoten kennen buiten het asielcentrum en kunnen hun blik op de wereld verruimen.

Aan de andere kant brengt het ook een enorm leerrijke ervaring voor de studenten met zich mee. Ze doen heel wat werkervaring op in materie die later op de arbeidsmarkt zeker van pas zal komen. Het kan ook van de studenten hun blik verruimen en ook de asielzoekers zullen veel bijleren aan de student. Ik wil dit gerust vrijwillig doen, maar om dit open te trekken naar grotere groepen studenten, kun je hen gerust verlonen via studentenarbeid. Vier uur per week aan €10, komt op €40. De sociale meerkost van geen actie ondernemen zal vele keren groter zijn.

Laten we dus voor de verandering intragenerationeel werken en een eerste stap zetten naar een samenleving zonder seksisme, zonder homo- of transfobie. Asielzoekers hopen op een beter leven waarin ze zichzelf kunnen zijn. Laten wij hopen op een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Als iedereen zijn steentje bijdraagt komen we er wel. Of zoals LHBT-voorvechter Harvey Milk stelde: “Hope will never be silent”!

Enkel nog feest in eigen tent? Jong Groen tegen serviceflats in cinema Rialto

foto: Timmy Van AsscheOp zaterdag 21 maart werd bekendgemaakt dat de NV Ghemme een bouwaanvraag zal indienen om serviceflats te bouwen op de site van cinema Rialto. De reactie van het Oostendse stadsbestuur was positief. Jong Groen Middenkust vindt dit de zoveelste aanslag op de Oostendse jeugd en de uitgaansbuurt. “Kunnen we binnenkort enkel nog feest vieren in onze eigen tent?”, aldus Rémy Bonny. 

Volgens Jong Groen is dit een gemiste kans voor de uitgaansbuurt. “Sinds jaar en dag vinden we dat Oostende zelf cinema Rialto moet opkopen en er een jongerenontmoetingscentrum in onderbrengen. Cinema Rialto heeft hiervoor genoeg ruimte. Je zou er een echte verzamelplaats voor de Oostendse jeugd kunnen van maken. Er kunnen dan filmavonden georganiseerd worden, gewoon rondgehangen worden met vrienden en één van de voormalige filmzalen ombouwen tot een grote fuifzaal. Het zou de uitgaansbuurt een nieuw elan kunnen geven.”, aldus Rémy Bonny (Voorzitter Jong Groen Middenkust). Het voorstel om een jeugdontmoetingscentrum onder te brengen in de Rialto werd in het verleden ook al voorgesteld door de Oostendse jeugdraad.

Serviceflats in de uitgaansbuurt vinden de Jong Groenen om problemen vragen. “De kans is groot dat er klachten van geluidsoverlast en dergelijke komen als je serviceflats inplant in een uitgaansbuurt. Dat is om problemen vragen. Wat weerhoudt het stadsbestuur om de kaart van Oostende eens te nemen en aan degelijke ruimtelijke planning te doen rond de uitgaansbuurt?”, vraagt Rémy Bonny zich af. “Helaas lijkt dit een uitgemaakte zaak voor het stadsbestuur. Het is een beetje cynisme troef. Dit is de zoveelste doodsteek voor het Oostendse uitgaansleven.”

Jong Groen deelt ook nog zaterdag pamfletten uit in de Langestraat om mensen te vragen het protest harder te doen weerklinken. “Samen kunnen we het stadsbestuur op andere gedachten brengen!”

20140718-121935-44375536.jpg

Open brief aan beleidsmakers “met meer ervaring”

Beste politici

Gisteren waren we allen getuige van één van de grootste internationaal politieke drama’s sinds de aanslag op de twin towers op 11 september 2011. Alles en iedereen wijst met de vinger naar elkander. Daarbovenop komt nog eens een zoveelste drama in de door Israëli bezette Gazastrook. Is de wereld nu echt in oorlog?

Ik ben maar een simpele 19-jarige student met weinig politieke ervaring, maar het lijkt mij toch duidelijk dat er aan onze eigen Europese integriteit enorme schade is berokkend na de vliegtuigramp van gisteren. Gaan we het echt ok vinden dat door Rusland gesteunde rebellen zomaar onze burgers zonder enige pardon uit de lucht schieten? Vinden we het ok dat pro-Russische seperatisten een objectief onderzoek naar de ramp vandaag al onmogelijk hebben gemaakt? Wat als ze ons zelf de zwarte doos niet willen geven?

Dat de schuld bij Poetin ligt voor deze ramp staat volgens mij buiten kijf. Hij reageerde ex tunc op de vereuropesing van Oekraïne. Hij wou precies terug naar “de goeie oude Sovjettijd”. Misschien heeft hij wel heimwee naar zijn rol bij de KGB. Niemand die het echte antwoord kent. Één ding is duidelijk. Hij zet overal vallen op. En Europa loopt er momenteel vierkant in. Die gek wees gisteren al met de vinger naar het Westen hé… Beseffen we dit wel goed?!

Met andere woorden staan onze eigen mensenrechten tegenwoordig terug op de helling. Waarvoor zal men kiezen? Poetin verder laten ons “veilige” Europa te destabiliseren en in de toekomst proberen Armenië, ex-Joegoslavië en misschien wel stukken van Polen, de Baltische staten en Hongarije te capituleren of kiezen we om een vuist te maken tegen die aanval op onze democratie?

We moeten de tegenaanval inzetten als Westen en zorgen dat Russische bevolking niet meer als één blok achter Poetin staat. Laat ons inzetten op educatie van de Russen. Enkel zo zal men inzien dat wat Poetin uitkraamt nonsens is. Dat bijvoorbeeld homorechten in Rusland echt wel incontournable zijn. Laat ons dus niet inzetten op een militaire actie, want zoals iedereen wel weet is een oorlog anno 2014 echt wel geen oplossing om vrede en vooruitgang te bekomen!

Op dit eigenste moment hebben we genoeg problemen en kunnen we er geen nieuwe grote (koude) oorlog meer bijnemen. De wereld moet samen op zoek hoe we de economie terug op de rails kunnen krijgen. We moeten samen op zoek hoe we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan. Laat ons dus allemaal samen naar een faire wereld streven waarvan de kernbegrippen duurzaamheid en democratie zijn. We worden er allemaal beter van!

Poetin vrijuit laten gaan is eigenhandig een aanslag op onze toekomst voorbereiden. De maatregelen die tegen de Russen genomen zijn door het Westen zijn niks in vergelijking met het drama die we vandaag moeten verwerken. Het einde van dictator Poetin en de verdemocratisering van het ex-Tsarenland dat is waar wij nu voor moeten zorgen. Als ik later in de politiek ga wil ik echt waar niet de rommel opruimen die men van de internationale politiek gemaakt heeft. Doe er godverdomme dus iets aan! Jullie hebben tonnen meer ervaring dan ik, dus jullie zijn slim genoeg om dit op een vreedzame manier op te lossen.

Vriendelijke groeten
Rémy Bonny

Groen Oostende verzet zich tegen uitbreiding GAS naar minderjarigen

Gisterenavond maakte het Oostendse stadsbestuur op de Jeugdraad bekend dat ze de minimumleeftijd voor GAS-boetes willen verlagen naar 16 jaar en de maximumboetes optrekken. Groen reageert net zoals de Jeugdraad verbolgen. “Door GAS te verlagen naar jongeren van 16 viseert Oostende de jeugd”, aldus Rémy Bonny en Natacha Waldmann, resp. voorzitter Jong Groen Middenkust en voorzitter Groen Oostende.

De GAS-ambtenaar kwam gisteren het advies vragen van de Jeugdraad over de uitbreiding van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in Oostende. De Jeugdraad leverde een negatief advies af. Ook Rémy Bonny was aanwezig op de jeugdraad. “Enkele maanden geleden op een debat van het Masereelfonds beloofden burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) en Open VLD-fractieleider Sara Casteur om de minimumleeftijd van GAS niet te verlagen. Amper drie maanden later doen ze het toch. Daarbovenop verhogen ze de maximumboetes voor minderjarigen naar €175 en voor meerderjarigen tot €350(vroeger €250). Oostende legt hiermee het advies van de Jeugdraad, maar ook dat van 213 nationale middenveldorganisaties en het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève naast zich neer”, aldus Bonny gisteren op de jeugdraad.

Groen vreest dat jongeren zich geviseerd zullen voelen. Natacha Waldmann en Rémy Bonny: “De GAS-wetgeving rammelt langs alle kanten en verhit terecht de gemoederen in de samenleving. Toch beslissen SP.A, OpenVLD en CD&V om de toepassing van de GAS in Oostende uit te breiden. De deur naar meer willekeur staat hiermee wagenwijd open. Groen wil de jeugd in Oostende ruimte geven om jong te zijn.”

Op de Jeugdraad bleek al dat leiders van jeugdbewegingen schrik hebben om bij hun activiteiten GAS-boetes op te lopen. Een antwoord op de vele vragen kon door Schepen van Jeugd Arne Deblauwe (SP.A) niet gegeven worden, gezien hij gisteren opnieuw afwezig was op de Jeugdraad.

Het opleggen van overlastboetes aan jongeren van 16 of 17 jaar helpt niet. “Met het voorstel van het stadsbestuur dreigt normaal jongerengedrag met onevenredige sancties te worden bestraft. Jongeren louter repressief benaderen werkt contraproductief. Voor 16- tot 18-jarigen bepleit Groen een drietrapsaanpak waarbij bemiddeling en alternatieve sancties centraal staan. Voor de -16jarigen moet het jeugdsanctierecht versterkt worden”, besluiten Bonny en Waldmann.

Assistentiewoningen op site Cinema Rialto is om problemen vragen

img.aspxOp de website van architectenbureau Osar staan plannen om 100 assistentiewoningen onder te brengen in de site van cinema Rialto. Groen Oostende vindt dit geen goed idee. ‘Assistentiewoningen voor senioren in het midden van een uitgaansbuurt is om problemen vragen”, aldus Rémy Bonny (voorzitter Jong Groen Middenkust).

Groen doet een beroep op het gezond verstand van het stadsbestuur. “Na het aanslepende dossier van de Elysée is dit opnieuw het bewijs dat dit stadsbestuur de uitgaansbuurt niet naar waarde schat. Jongeren pikken dit niet langer. Er is reeds een Facebookpagina tegen het project die al meer dan 1200 likers telt.”, aldus Rémy Bonny. “De uitgaansbuurt in ere houden is een belangrijke troef om jonge mensen in Oostende te houden en aan te trekken, dat is net waar onze stad zo’n grote nood aan heeft.”

Op de website van de Antwerpse architecten Osar valt duidelijk te zien dat de plannen al ver gevorderd zijn. “We hadden verwacht dat bevoegd schepen Bart Tommelein (Open VLD) duidelijk stelling ging innemen tegen het project, maar tot onze verbazing is dat nog niet gebeurd. Het is nochtans aan de stad om al dan niet een stedenbouwkundige vergunning af te leveren”, zegt Groen voorzitter Natacha Waldmann.

De Groen gemeenteraadsfractie zal schepen Tommelein hierover interpelleren op de eerstvolgende gemeenteraad.

Jong Groen steunt het voorstel van de Oostendse Jeugdraad om een jeugdontmoetingscentrum onder te brengen in de site van cinema Rialto. “Het wordt tijd dat de jeugd een vaste stek krijgt in onze stad waar ze zichzelf kunnen zijn. We willen een centrum maken waar alle jongeren welkom zijn. Één waar grote fuiven kunnen worden gehouden, spelletjes- en filmavonden worden georganiseerd en jongeren veilig kunnen rondhangen met hun vrienden. “, volgens Bonny.

> Link naar Facebookpagina : https://www.facebook.com/Langestraat.IS.Uitgaansstraat?fref=ts
> Link naar website architecten Osar : http://www.osar.be/pages/blog.php?start=all&=
.