Zekerheid over fuifzaal aan Station Oostende voor verkiezingen 2018 noodzakelijk

Jong Groen is voorzichtig positief over de komst van een grote fuifzaal in het Oostendse station. Ze zien het als een waardering van hun jarenlange strijd voor een betere fuifinfrastructuur in de Koningin der Badsteden. 
Echter vragen de Groene jongeren garanties vóór de verkiezingen van 2018 omtrent de fuifzaal. “In 2006 beloofde de sp.a een jongerenontmoetingscentrum. Bij de verkiezingen van 2012 hebben ze zelfs seminaries georganiseerd om dat jongerenontmoetingscentrum een vorm te geven, maar tien jaar later staat het JOC er nog steeds niet. Het aankondigen van een JOC was de voorbije twee verkiezingen een verkiezingstruc. Welke garanties hebben we nu dat dit met defuifzaal in het station niet weer het geval zal zijn?”, aldus Rémy Bonny (voorzitter Jong Groen Middenkust).
Rémy Bonny benadrukt het belang van een fuifzaalin Oostende: “Oostende heeft dringend nood aan fuifaangelegenheden. Fuiforganisatoren vertrekken één voor één naar Brugge wegens een tekort aan infrastructuur. De ondersteuning van de jeugddienst voor fuiforganisatoren is ondermaats. We zijn dus erg blij dat het stadsbestuur eindelijk onze voorstellen volgt om een fuifzaal te voorzien in de Koningin Der Badsteden.”
De Jong Groenen vinden de locatie goed, maar denken ook nog aan de piste van het zwembad. “Het station ligt zeer centraal, maar dat ligt het zwembad ook. Het grote voordeel van het zwembad is dat je er naast een fuifzaal ook nog bijvoorbeeld een binnen-chillruimte, repetitielokalen, een klimmuur, etc. in onder kan brengen.”, verduidelijkt Bonny.
Slechts 29,2% van de jongeren vindt dat het Oostendse stadsbestuur naar hen luistert. “Het jongerenforum was een eerste stap om jongeren dichter bij het beleid te betrekken. Maar het was ook niet meer dan een eerste stap. Het stadsbestuur moet omtrent grote projecten, zoals deze fuifzaal, een participatietraject opzetten met jongeren. De jeugdraad moet van begin tot einde betrokken worden bij de uitwerking van dezefuifzaal. Het is op zich al een gemiste kans om de locatie van de fuifzaal niet eerst te bespreken op het jongerenforum en met de jeugdraad.”, aldus Bonny.

Reclaim Our Space: Jong Groen wil hangout-plek voor jongeren in Zwembad Oostende

Jong Groen lanceert een voorstel om van het Stedelijk Zwembad Oostende een hangout-plek te maken voor jongeren. “Jongeren verdienen een plaats in Oostende. Het zwembad biedt daar een gigantische opportuniteit toe. Een stad die ambitieus is met zijn jeugd, is een stad die kiest voor de toekomst.”, aldus Rémy Bonny(voorzitter Jong Groen Middenkust). 

De Jong Groen’en  laken het gebrek aan plaats voor jongeren in de Koningin der badsteden. “Oostende is een stad die droomt, een stad die bouwt en een stad die soms ook hopeloos achterop strompelt. Oostende is een stad waar bejaarden kunnen rusten, toeristen kunnen chillen, maar jongeren hun plan moeten trekken. Géén fuifzaal, maar wel serviceflats. Géén deftige repetitieruimtes, maar wel een park aan zee. The list goes on and on… “, aldus Rémy Bonny.

De politieke jongerenafdeling ziet een aantal specifieke functies die een hang-outplek kan vervullen:

  • Polyvalente zaal voor fuiven, concerten én exposities
  • Repetitieruimtes
  • Een bar waar jongeren kunnen chillen
  • Een filmzaal voor jeugdverenigingen
  • Waar het huidige buitenzwembad is kan een evenementen- en chillweide van gemaakt worden

In tegenstelling tot Hangaar I is er voor het zwembad wel een toekomst weggelegd voor jongeren. “We vroegen architecten om advies en zij meldden ons dat de structuur van het gebouw veel beter verzekerd kan worden voor activiteiten voor jongeren dan in Hangaar I. Wetende dat enkel de renovatie van de buitengevel van Hangaar I tussen de 5 en 7 miljoen euro zal kosten, lijkt het zwembad een veel betere optie. Onder andere de brandveiligheid bleek in het verleden al meermaals problematisch in Hangaar I. “, aldus Bonny.

De vraag voor een hang-outplek voor jongeren is niet nieuw in Oostende. In 2006 stond een jongerenontmoetingscentrum al even op de politieke agenda. In 2012 organiseerde Oostende zelfs seminaries rond een JOC. “Het bleken allemaal loze verkiezingsbeloftes te zijn.”, aldus Bonny.

Rémy Bonny eindigt zijn betoog voor een hang-outplek voor jongeren strijdvaardig: “But it’s time to (re)claim our space! We laten ons niet doen! Jong Groen werkte een idee uit om van het zwembad in Oostende een hang-outplek te maken voor jongeren. Met repetitieruimtes, én een grote fuifzaal, én een bar om te chillen aan het strand, dé place to be!”

Jong Groen wil meer straatanimatie in Oostende

Oostende probeert zich meer en meer op de kaart te zetten als Cultuurstad aan zee. Er zijn de laatste jaren al heel wat mooie projecten gerealiseerd geweest. Daarbij denken we aan de Crystal Ship, De Grote Post en Theater Aan Zee. Op de vooravond van TAZ willen we het stadsbestuur oproepen om een extra tandje bij te steken om het vele talent in Oostende een podium te geven. Straatanimatie wordt in Oostende geweerd. Dit terwijl het een meerwaarde voor ons bruisende en zomerse stadscentrum zou kunnen zijn.

Deze week begint Theater Aan Zee. Met zekerheid het belangrijkste en tofste cultuurfestival van dit land. Oostende is al sinds zijn ontstaansgeschiedenis een hub voor alles en iedereen die creatief is. Het zou goed zijn moest de jonge Oostendenaar zichzelf ook op straat kunnen tonen. Vandaag wordt straatanimatie geweerd uit onze Koningin der Badsteden.

Het beleid betreffende straatanimatie in Oostende is gebaseerd op willekeur en restrictiviteit. Zo is er geen straatanimatie toegelaten in de winkelstraten. Muzikale straatanimatie is zelfs enkel maar toegelaten in het Leopoldpark, Maria Hendrikapark, Vissersplein en het Stationsplein. Zeker buiten de zomermaanden zijn dit niet de meest ideale plaatsen. Het zou Oostende sieren om straatanimatie toe te laten op de zeedijk, het Wapenplein en de winkelstraten. Dit zal Oostende nog hipper maken. De Ramblas in Barcelona of Covent Garden in Londen bewijzen dat straatanimatie een toeristische trekpleister voor een stad kan zijn. We moeten in Oostende ambitieus durven zijn.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat het straatbeeld in Oostende een wir war van “creatievelingen” wordt. Oostende moet selectief blijven, maar vooral ook inzetten op meer en kwalitatievere straatanimatie. Daarom lanceren we vier voorstellen.

1) Jaarlijkse audities organiseren die voorgezeten worden door een professionele jury
2) Iedere leeftijdsgroep evenveel kans laten: jongeren hoeven niet onder te doen voor de professionals
3) We moeten niet ver op zoek naar talent. Oostende telt genoeg jonge creatievelingen om een volledig jaar mee te vullen.
4) Betrek jong en creatief talent bij de vele toeristische evenementen die de stad organiseert

Om onze actie kracht bij te zetten, speelde Johannes Lievens en zijn familieband Be.Favoriet vandaag wat heerlijke noten op het Wapenplein.

Langestraat = Feeststraat

Oostende heeft sinds jaar en dag een bekende en uitgebreide uitgaansbuurt. Echter is de uitgaansbuurt de voorbije jaren geëvolueerd naar een klein aanbod van moedige cafés. Jong Groen Middenkust wil graag terug een levendige uitgaansbuurt in Oostende. 

Na het jarenlange gebakkelei over de Langestraat, wordt het volgens Jong Groen tijd dat het stadsbestuur actie onderneemt. “De huidige toestand van de uitgaansbuurt laat het niet langer toe om te wachten. Het is de taak van het stadsbestuur om de uitgaansbuurt te promoten en levendig te houden. We vragen het stadsbestuur om niet alleen over veiligheidsaangelegenheden te vergaderen met de horeca-uitbaters, maar ook omtrent de uitstraling van de buurt. Betrek ook de jongeren en het stadsatelier hierbij. Het is essentieel voor een levendige uitgaansbuurt dat er een grote variatie in het aanbod aan café’s en clubs is. Dat is er vandaag niet in Oostende.“, aldus Rémy Bonny (Voorzitter Jong Groen Middenkust).

De Jonge Groenen willen het stadsbestuur graag helpen met het zoeken naar een oplossing voor de uitgaansbuurt. Daarom zullen ze de komende weken via Facebook een bevraging organiseren onder Oostendse jongeren om bij hen te peilen naar de zwaktes en de opportuniteiten van de Langestraat. “Jongeren zijn de consument van de uitgaansbuurt. Wie niet naar zijn consument luistert, gaat vroeg of laat failliet. Daarom is het essentieel dat we jongeren vanaf het begin betrekken bij de herwaardering van onze uitgaansbuurt. Zij zijn de key naar succes.”, concludeert Bonny. De Facebookpagina van Jong Groen Middenkust is te vinden via deze link: https://www.facebook.com/jgmiddenkust .

Jong Groen Middenkust vraagt het stadsbestuur om niet langer sloopvergunningen uit te delen die de uitgaansbuurt verder ontmantelen. Bonny: “Hierdoor voorkomen we dat nog meer uitgaansmogelijkheden omgevormd worden tot appartementen.”. Het voorbije decennium zijn heel wat notoire uitgaansmogelijkheden uit de Langestraat verdwenen. “Met de komst van Het Nieuw Helmond werd de eerste steek aan de uitgaansbuurt toegebracht. Toen beslist werd om serviceflats onder te brengen in cinema Rialto werd de genadeslag uitgedeeld. Dat nu ook de Groovy Buddha, ’t Oostends Variététheater en restaurant Rino verdwijnen bewijst dat de uitgaansbuurt als maar meer inkrimpt. Als we willen dat Oostende zijn uitgaansbuurt behoudt, moeten we nu ingrijpen. Het is meer dan ooit vijf voor twaalf.”, aldus Rémy Bonny.

Om het stadsbestuur aan te zetten tot actie heeft Jong Groen Middenkust een affichecampagne opgestart. De affiche draagt de slogan “Langestraat =  Feeststraat”. Iedereen kan via Facebook of Twitter een affiche bestellen. Jong Groen zal ze zelf ook verdelen over de ganse uitgaansbuurt.

Poster Langestraat

Laat onze studenten in gesprek gaan met jonge asielzoekers!

We horen het donderen in Keulen. Honderden tot duizenden mannen hebben vrouwen op nieuwjaarsnacht seksueel aangerand. Uit de eerste politieberichten zouden de daders voornamelijk van Noord-Afrikaanse en Arabische origine zijn. En dan horen vele vrouwen, maar ook veel (homo)mannen, het donderen in Brussel, Antwerpen en Gent. In sommige wijken is het gewoonweg niet meer mogelijk om ongestoord rond te wandelen. Niet als vrouw, niet als homo. Keulen is hopelijk de druppel die de emmer doet overlopen.

Femme De La Rue en #WijOverdrijvenNiet is real. Diegenen die er niets aan willen doen, omdat ze bang zijn om als racist bestempeld te worden, bezondigen zich aan georchestreerd seksisme en homofobie. Inderdaad! Over de hele bevolking is er nog veel te veel homofobie en seksisme, maar het probleem is groter binnen bepaalde allochtone bevolkingsgroepen dan bij autochtone. We moeten het bij allebei keihard bestrijden, maar bij de allochtone groep zal er meer energie voor nodig zijn. Je hoeft geen doctoraatstudie te doen om vast te stellen dat normen en waarden rond gender en seksualiteit anders zijn bij ons, dan in pakweg Irak of Afghanistan.

Nieuwkomers onze waarden en normen leren is noch racistisch, noch discriminerend. Het geeft die mensen net kansen. Kansen om werk te vinden, een intercultureel netwerk aan te leggen, een gelukkig leven te leiden. Normen en waarden zijn minstens even belangrijk als onze taal leren. Zoiets doe je van bij het begin. We hoeven niet te wachten tot ze het statuut van vluchteling gekregen hebben. Hoe later men hiermee begint, hoe moeilijker het wordt om de asielzoekers iets bij te leren.

Daarom stel ik voor om gediversifieerd te werk te gaan. Ondanks de vele lof die ik heb voor de medewerkers van asielcentra, vind ik hen niet de geknipte personen om normen en waarden bij te brengen aan jonge asielzoekers. Waarom laten we onze studenten in de sociale wetenschappen niet in gesprek gaan met hun leeftijdsgenoten in de asielcentra? Een 20-jarige Afghaan zal meer gemeen hebben met mij, dan met een 45-jarige leerkracht maatschappijleer. Misschien zijn we wel beiden fan van dezelfde film of muziekgroep. Hoe meer iemand gemeen heeft met zen leerling, hoe beter die zijn leerling zal kunnen begeleiden en overtuigen. De asielzoekers leren meteen ook leeftijdsgenoten kennen buiten het asielcentrum en kunnen hun blik op de wereld verruimen.

Aan de andere kant brengt het ook een enorm leerrijke ervaring voor de studenten met zich mee. Ze doen heel wat werkervaring op in materie die later op de arbeidsmarkt zeker van pas zal komen. Het kan ook van de studenten hun blik verruimen en ook de asielzoekers zullen veel bijleren aan de student. Ik wil dit gerust vrijwillig doen, maar om dit open te trekken naar grotere groepen studenten, kun je hen gerust verlonen via studentenarbeid. Vier uur per week aan €10, komt op €40. De sociale meerkost van geen actie ondernemen zal vele keren groter zijn.

Laten we dus voor de verandering intragenerationeel werken en een eerste stap zetten naar een samenleving zonder seksisme, zonder homo- of transfobie. Asielzoekers hopen op een beter leven waarin ze zichzelf kunnen zijn. Laten wij hopen op een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Als iedereen zijn steentje bijdraagt komen we er wel. Of zoals LHBT-voorvechter Harvey Milk stelde: “Hope will never be silent”!

Enkel nog feest in eigen tent? Jong Groen tegen serviceflats in cinema Rialto

foto: Timmy Van AsscheOp zaterdag 21 maart werd bekendgemaakt dat de NV Ghemme een bouwaanvraag zal indienen om serviceflats te bouwen op de site van cinema Rialto. De reactie van het Oostendse stadsbestuur was positief. Jong Groen Middenkust vindt dit de zoveelste aanslag op de Oostendse jeugd en de uitgaansbuurt. “Kunnen we binnenkort enkel nog feest vieren in onze eigen tent?”, aldus Rémy Bonny. 

Volgens Jong Groen is dit een gemiste kans voor de uitgaansbuurt. “Sinds jaar en dag vinden we dat Oostende zelf cinema Rialto moet opkopen en er een jongerenontmoetingscentrum in onderbrengen. Cinema Rialto heeft hiervoor genoeg ruimte. Je zou er een echte verzamelplaats voor de Oostendse jeugd kunnen van maken. Er kunnen dan filmavonden georganiseerd worden, gewoon rondgehangen worden met vrienden en één van de voormalige filmzalen ombouwen tot een grote fuifzaal. Het zou de uitgaansbuurt een nieuw elan kunnen geven.”, aldus Rémy Bonny (Voorzitter Jong Groen Middenkust). Het voorstel om een jeugdontmoetingscentrum onder te brengen in de Rialto werd in het verleden ook al voorgesteld door de Oostendse jeugdraad.

Serviceflats in de uitgaansbuurt vinden de Jong Groenen om problemen vragen. “De kans is groot dat er klachten van geluidsoverlast en dergelijke komen als je serviceflats inplant in een uitgaansbuurt. Dat is om problemen vragen. Wat weerhoudt het stadsbestuur om de kaart van Oostende eens te nemen en aan degelijke ruimtelijke planning te doen rond de uitgaansbuurt?”, vraagt Rémy Bonny zich af. “Helaas lijkt dit een uitgemaakte zaak voor het stadsbestuur. Het is een beetje cynisme troef. Dit is de zoveelste doodsteek voor het Oostendse uitgaansleven.”

Jong Groen deelt ook nog zaterdag pamfletten uit in de Langestraat om mensen te vragen het protest harder te doen weerklinken. “Samen kunnen we het stadsbestuur op andere gedachten brengen!”

Open brief aan beleidsmakers “met meer ervaring”

Beste politici

Gisteren waren we allen getuige van één van de grootste internationaal politieke drama’s sinds de aanslag op de twin towers op 11 september 2011. Alles en iedereen wijst met de vinger naar elkander. Daarbovenop komt nog eens een zoveelste drama in de door Israëli bezette Gazastrook. Is de wereld nu echt in oorlog?

Ik ben maar een simpele 19-jarige student met weinig politieke ervaring, maar het lijkt mij toch duidelijk dat er aan onze eigen Europese integriteit enorme schade is berokkend na de vliegtuigramp van gisteren. Gaan we het echt ok vinden dat door Rusland gesteunde rebellen zomaar onze burgers zonder enige pardon uit de lucht schieten? Vinden we het ok dat pro-Russische seperatisten een objectief onderzoek naar de ramp vandaag al onmogelijk hebben gemaakt? Wat als ze ons zelf de zwarte doos niet willen geven?

Dat de schuld bij Poetin ligt voor deze ramp staat volgens mij buiten kijf. Hij reageerde ex tunc op de vereuropesing van Oekraïne. Hij wou precies terug naar “de goeie oude Sovjettijd”. Misschien heeft hij wel heimwee naar zijn rol bij de KGB. Niemand die het echte antwoord kent. Één ding is duidelijk. Hij zet overal vallen op. En Europa loopt er momenteel vierkant in. Die gek wees gisteren al met de vinger naar het Westen hé… Beseffen we dit wel goed?!

Met andere woorden staan onze eigen mensenrechten tegenwoordig terug op de helling. Waarvoor zal men kiezen? Poetin verder laten ons “veilige” Europa te destabiliseren en in de toekomst proberen Armenië, ex-Joegoslavië en misschien wel stukken van Polen, de Baltische staten en Hongarije te capituleren of kiezen we om een vuist te maken tegen die aanval op onze democratie?

We moeten de tegenaanval inzetten als Westen en zorgen dat Russische bevolking niet meer als één blok achter Poetin staat. Laat ons inzetten op educatie van de Russen. Enkel zo zal men inzien dat wat Poetin uitkraamt nonsens is. Dat bijvoorbeeld homorechten in Rusland echt wel incontournable zijn. Laat ons dus niet inzetten op een militaire actie, want zoals iedereen wel weet is een oorlog anno 2014 echt wel geen oplossing om vrede en vooruitgang te bekomen!

Op dit eigenste moment hebben we genoeg problemen en kunnen we er geen nieuwe grote (koude) oorlog meer bijnemen. De wereld moet samen op zoek hoe we de economie terug op de rails kunnen krijgen. We moeten samen op zoek hoe we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan. Laat ons dus allemaal samen naar een faire wereld streven waarvan de kernbegrippen duurzaamheid en democratie zijn. We worden er allemaal beter van!

Poetin vrijuit laten gaan is eigenhandig een aanslag op onze toekomst voorbereiden. De maatregelen die tegen de Russen genomen zijn door het Westen zijn niks in vergelijking met het drama die we vandaag moeten verwerken. Het einde van dictator Poetin en de verdemocratisering van het ex-Tsarenland dat is waar wij nu voor moeten zorgen. Als ik later in de politiek ga wil ik echt waar niet de rommel opruimen die men van de internationale politiek gemaakt heeft. Doe er godverdomme dus iets aan! Jullie hebben tonnen meer ervaring dan ik, dus jullie zijn slim genoeg om dit op een vreedzame manier op te lossen.

Vriendelijke groeten
Rémy Bonny